ឥណទានផ្ទះ

ក្លាយជាម្ចាស់ផ្ទះដែលអ្នកស្រមៃជាមួយធនាគារ ប្រេដ

មិនថាអ្នកត្រូវការផ្ទះធំជាងមុនសម្រាប់សមាជិកថ្មីនៃគ្រួសារ ឬកំពុងត្រៀមទៅរស់នៅក្នុងផ្ទះដំបូងរបស់អ្នកនោះទេ ធនាគារ ប្រេដ នៅទីនេះដើម្បីជួយសម្រេចឲ្យគេហដ្ឋានដែលអ្នកស្រមៃក្លាយជាការពិត។ ហើយទោះបីជាអ្នកកំពុងស្វែងរកការផ្ទេរឥណទានផ្ទះ ឬធ្វើការវិនិយោគលើអចលនទ្រព្យដើម្បីជួល យើងក៏អាចជួយបានផងដែរ។

ជ្រើសរើសឥណទានផ្ទះពីធនាគារ ប្រេដ ដើម្បីទទួលបាន៖

ការប្រាក់ទាប ងាយស្រួលលៃលក

រយៈពេល

ការប្រាក់

ឆ្នាំទី 1

6.66%

ឆ្នាំទី 2 - 15

7.77%

ឆ្នាំទី 2-20

7.88%

រយៈពេល

ការប្រាក់

ឆ្នាំទី 1

6.66%

ឆ្នាំទី 2-15

7.77 %

ឆ្នាំទី 2-20

7.88%

មិនថាជាប្រភេទផ្ទះបុរី អាផាតមិន ឬខុនដូ យើងខ្ញុំពិតជាអាចជួយលោកអ្នកឲ្យក្លាយជាម្ចាស់ផ្ទះក្នុងក្តីស្រមៃជាមួយអត្រាការប្រាក់ដ៏សមរម្យ។

ពិភាក្សាជាមួយប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងរបស់ធនាគារ ប្រេដ ថ្ងៃនេះ។  យើងខ្ញុំរីករាយក្នុងការពិភាក្សាលើគម្រោងផែនការរបស់អ្នក ដើម្បីរួសរាន់រៀបចំកញ្ចប់ឥណទានផ្ទះ ដែលកាន់តែឆ្លាតវៃដើម្បីឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការរបស់អ្នក។

ដើម្បីណាត់ជួបពិភាក្សាជាមួយអ្នកប្រឹក្សាជំនាញផ្នែកឥណទានផ្ទះរបស់យើងខ្ញុំ សូមទូរសព្ទទៅលេខ 1800 20 1234 (ឥតគិតថ្លៃ)

ចាប់អារម្មណ៍លើឥណទានផ្ទះរបស់យើងខ្ញុំ? យើងខ្ញុំនឹងទំនាក់ទំនងទៅវិញ។

គ្រាន់តែបំពេញព័ត៌មាន បន្ទាប់មកខាងយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការទំនាក់ទំនងដើម្បីពិភាក្សាលើជម្រើសឥណទានផ្ទះរបស់អ្នក។

សូមចុច Follow ពួកយើងនៅលើបណ្តាញសង្គម

BRED Bank Cambodia Plc | Registration 00002982
Head Office: No. 30, Preah Norodom Boulevard Sangkat Phsar Thmey 3, Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia
1800 20 1234 | +855 (0)23 999 222 | www.bredcambodia.com